PĀVILA BĪBELES SKOLA

Skola ir viena no draudzes nozarēm – līdzīgi kā svētdienskola.

 

Pāvila draudzes skola vēlas sagatavot cilvēkus, kas ar kontekstuālu Bībeles sapratni un skaidrošanu kalpo citiem cilvēkiem. Ir labi cilvēkiem kalpot no savas pieredzes un ar savu liecību. Bet par Dieva vārdu ir sacīts, ka tas ir asāks par abās pusēs griezīgu zobenu (Ebr. 4,12; tas nav sacīts par liecību). Tieši Dieva vārds padara gudru pestīšanai (2. Tim. 3,15).

Tieši par Dieva vārdu ir sacīts, ka tie ir „Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.” (2. Tim. 3,16.17). Tas nav sacīts par liecību. Liecībai ir sava vieta mūsu kalpošanā, pie tam ļoti nozīmīga, bet ne liecība, ne tradīcija, ne arī kas cits nevar un nedrīkst aizstāt nemainīgā un dzīvā Dieva vārda vietu kalpošanā cilvēkiem. Mācības sadalītas divu gadu garumā, apskatot ievadu Jaunajā Derībā, ievadu Vecajā Derībā, Bībeles skaidrošanas principus, Bībeles kultūrvidi un ģeogrāfiju, nedaudz no sistemātiskās teoloģijas, kristīgās baznīcas vēsturi u.c.

Par mācīšanās iespējām interesēties pie māc.


Mārtiņa Baloža 

telef. 26171070

uzprieksu@gmail.com

PIETEIKŠANĀS ANKETA PĀVILA SKOLAI

SAZINĀTIES AR KANCELEJU

LIEPĀJAS BAPTISTU
PĀVILA DRAUDZE
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon