PĀVILA DRAUDZE

LIEPĀJAS BAPTISTU

TU VIENMĒR ESI MĪĻI GAIDĪTS
PĀVILA DRAUDZĒ

Pāvila draudze nevēlas būt pašapmierināta un norobežota no sabiedrības. Mēs vēlamies būt aktuāli un nozīmīgi cilvēkiem līdzās, lai mūsu dzīve pagodinātu Dievu.

TIEŠRAIDES NOTIEK

SVĒDIENĀS 11:00

Regulārās aktivitātes

Pirmdiena           10.00  Lūgšanu svētbrīdis

Trešdiena           18.00  Lūgšanu svētbrīdis

                           19.00 Fusion jauniešiem

Ceturtdiena        17.30 Bībeles studija

                           19.00 Vīru tikšanās

Piektdiena          19.00 HIGHLIGHT jauniešiem 

Svētdiena           10.00  Lūgšanu svētbrīdis

                           11.00 Dievkalpojums, svētdienskola bērniem līdz 12 g.v.

Mazās grupas tiekas nedēļas laikā dažādās vietās

 
Mūsu facebook lapa
  • Facebook Social Icon

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.

Jāņa evaņģēlijs 3:16

SAZINĀTIES AR KANCELEJU

LIEPĀJAS BAPTISTU
PĀVILA DRAUDZE
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon