ziedot

TU VARI PALĪDZĒT

 

Mēs katrs esam aicināti iesaistīties draudzes dzīvē. Lielākā daļa no mums varam būt pateicīgi Dievam par dienišķo maizi, pajumti, apģērbu... Pāvila draudze nespētu pastāvēt bez tava un citu cilvēku finansiāla atbalsta, tāpēc mēs katrs esam aicināti ziedot pēc savām spējām Dieva valstības evaņģēlija sludināšanai. Tu vari arī atbalstīt kādu atsevišķu nozari, norādot maksājuma uzdevumā attiecīgās nozares nosaukumu: - Ziedojums - Misija - Jauniešu darbs - Svētdienaskola - Pāvila draudzes skola

REKVIZĪTI

 

Liepājas baptistu Pāvila draudze
Kuršu ielā 19, Liepāja, LV-3401
Reģ. Nr. LV90000095458
Konts LV93UNLA0012000701003

SAZINĀTIES AR KANCELEJU

LIEPĀJAS BAPTISTU
PĀVILA DRAUDZE
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon